Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie

Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów "Wychowanie do życia w rodzinie" oraz "Wiedza o społeczeństwie" w szkołach. Studia stwarzają możliwość do poszerzenia wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dyscyplin. Oprócz przygotowania merytorycznego pozwalają na doskonalenie umiejętności metodycznych.

Adresaci studiów:

Nauczyciele z wykształceniem wyższym chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotów Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie.

Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu "Wychowania do życia w rodzinie", zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych (możliwość zaliczenia przedmiotów z kursu kwalifikacyjnego).

Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie oraz Przygotowania do Życia w Rodzinie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Program studiów:

 • Wprowadzenie do filozofii społecznej
 • Mechanizmy życia społecznego
 • Wstęp do prawa
 • Komunikacja społeczna
 • Zagadnienia biomedyczne
 • Zagadnienia seksuologiczne
 • Zagadnienia psychologiczno - pedagogiczne
 • Podstawy wychowania do życia w rodzinie
 • Systemy polityczne współczesnego świata
 • Podstawy ustrojowe i instytucjonalne UE
 • Wybrane problemy współczesnego świata
 • Teorie demokracji
 • System polityczno - administracyjny Polski
 • Przemiany w Polsce i świecie po 1989 r.
 • Edukacja regionalna
 • Doktryny i ruchy polityczne
 • Elementy ekonomii i gospodarki
 • Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 • Praktyki pedagogiczne
 • Seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia:

 • praca dyplomowa
 • egzamin dyplomowy

Czas trwania studiów: 3 semestry - 420 godzin

Cena: 4000

Aktualności

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki