Dziekanat - Biuro Obsługi Studenta

Dziekanat - Biuro Obsługi Studenta

 
Witamy w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Inżynierii w Malborku
 
Dziekanat i biuro rekrutacji czynne w godzinach:
 
Poniedziałek 10:00 - 16:00
Wtorek 10:00 - 16:00
 Środa 10:00 - 16:00
 Czwartek 10:00 - 16:00
 Piątek  10:00 - 16:00
 Sobota  10:00 - 14:00
 Niedziela nieczynne
 

W dziekanacie możesz odebrać:

 • legitymację
 • kartę obiegową
 • dokumenty potwierdzające ukończenie studiów
 • zaświadczenia o nauce do banku lub na życzenie

Pomożemy Ci w uzyskaniu zgody na:

 • indywidualną organizację studiów
 • wznowienie studiów
 • zmianę trybu nauczania  

Pomożemy Ci w załatwieniu wszystkich formalności związanych z :

- uzyskaniem oraz przedłużeniem wpisu warunkowego
- urlopem dziekańskim 
- powtarzaniem roku 
- powtarzaniem przedmiotu 
- egzaminami komisyjnymi 
- wznowieniem studiów począwszy od II semestru i wyżej 
- ukończeniem studiów
- odwołaniem się od decyzji danego Dziekana  

Terminy zjazdów

Egzamin dyplomowy

Wzory Wniosków i Deklaracji
 

 

REKTOR
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Do Rektora Uczelni kieruje się wnioski:
- o odwołanie od decyzji niższego szczebla.
wniosek do Rektora | doc |
Uwaga! Podanie MUSI zawierać własnoręczny podpis. 


DZIEKAN
Wydziału Zarządzania i Inżynierii w Malborku
doc. inż. Patrycja Kozłowska

Do Dziekana Wydziału kieruje się wnioski:
- o rozwiązanie umowy o naukę;
- o urlop dziekański;
- o przesunięcie terminu egzaminu lub zaliczenia;
- o egzamin komisyjny;
- o powtarzanie roku;
Dziekan Uczelni wydaje decyzje w sprawie skreślenia z listy studentów.

Wnioski do Dziekana :
WNIOSEK O ...
WNIOSEK O URLOP DZIEKAŃSKI
WNIOSEK O POWTARZANIE ROKU

DEKLARACJE
- przedłużenia terminu złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego | pdf 
- zmiany kierunku/ obszaru/ formy studiów/ lokalizacji studiów | pdf 
- wpisu warunkowego | pdf |
 

FINANSOWA OBSŁUGA STUDENTÓW
Do działu Finansowej Obsługi Studenta kieruje się wnioski:
- związane z kwestiami finansowymi;
wniosek do FOS-u | doc | 
wniosek o zwrot nadpłaty | doc |


KWESTURA
Do Kwestury kieruje się wnioski:
- o wystawienie faktury za opłacone czesne;
formularz o wystawienie faktury | doc |


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Dyrektor mgr Jolanta Zygnerska-Hajduk
 
Do Dyrektora SJO kieruje się wniosek:
- o zmianę grupy językowej;
wniosek | doc | pdf |


POZOSTAŁE DOKUMENTY
KARTA OBIEGOWA |pdf | (dotyczy studentów skreślonych)

 

Aktualności

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki