ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ŁOWIECKĄ I WYCENA SZKÓD

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ŁOWIECKĄ I WYCENA SZKÓD

Założenia programowe:

W programie studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie gospodarką łowiecką i wycena szkód ” przygotowane zostały przedmioty prawnicze, humanistyczne i specjalistyczne:

prawo łowieckie, wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego, elementy prawa rolnego, zarys prawa cywilnego i karnego, Współczesna gospodarka rynkowa, Kultura łowiecka w literaturze, filmie i sztuce, Fundusze krajowe i unijne w gospodarce łowieckiej, Szkody łowieckie i ich wycena, Zagospodarowanie łowisk, Ochrona środowiska, Rachunkowość łowiecka i sprawozdawczość, Polityka ochrony środowiska w Polsce, Biznes plan jako podstawa gospodarki finansowej kół łowieckich, Wartości kulinarne dziczyzny, Terminarz polowań i okresy ochronne, Inwentaryzacja populacji zwierząt łowieckich, Wycena trofeów łowieckich, Biologia i ekologia zwierząt łownych, Wizerunek łowiectwa w Polsce

ZAŁOŻENIA IDEOWE:

 1. ranga łowiectwa w programie ochrony środowiska
 2. kulturowe ujęcie łowiectwa, wskazanie na uwarunkowania historyczne i zmiany zachodzące pod wpływem otoczenia
 3. wskazanie na konieczność znajomości zagadnień prawnych, humanistycznych i specjalistycznych, uzyskanie kwalifikacji praktycznych dla profesjonalnego zarządzania gospodarką łowiecką.

STUDENCI:

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie gospodarka łowiecką i wycena szkód skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, związanych z urzędami, instytucjami, organizacjami zajmującymi się zarządzaniem lub nadzorem działań związanych z łowiectwem i ochroną środowiska.

Ofertę kierujemy do przedstawicieli samorządów gmin, starostw i sejmików, urzędów wojewódzkich, lasów państwowych, strażników leśnych i łowieckich, zarządów kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego, a także organizacji i stowarzyszeń zajmujących zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska, członków kół łowieckich, strażników leśnych i łowieckich oraz wszystkich osób zainteresowanych ochroną przyrody.

Uzyskana wiedza i kwalifikacje dają pogłębione przygotowanie do wypełniania funkcji administracyjnych lub nadzorczych w instytucjach i organizacjach zajmujących się gospodarką łowiecką lub ochroną środowiska.

Studia trwają dwa semestry i obejmują zajęcia teoretyczne i warsztatowe w łącznym wymiarze 180 godzin. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Zajęcia prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych, Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Morskiej w Gdyni, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, prawników oraz praktyków.
Kierunek został objęty honorowym patronatem przez:
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku
Burmistrza Miasta Malborka

Całkowity koszt studiów: 4000zł
Możliwość płatności w ratach:
I rata:    4000zł
II raty:   2100zł + 2000zł
IV raty:  1100zł + 1100zł + 1000zł + 1000zł
 

FORMULARZ ON-LINE

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki