TRENER I COACH - INNOWACJE W EDUKACJI DOROSŁYCH

TRENER I COACH - INNOWACJE W EDUKACJI DOROSŁYCH

Cel:

Kompleksowe przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu trenera i coacha, zarówno w ramach własnej działalności gospodarczej, jak pracy na rzecz różnego rodzaju firm i instytucji (trener wewnętrzny).

Adresaci:

 

Studia są skierowane do osób, które zajmują się w praktyce zawodowej szkoleniami/coachingiem i chcieliby zdobyć formalne kompetencje, niezbędne w uzyskaniu rekomendacji PTP oraz zdobycia przewagi na rynku usług szkoleniowych.
W szczególności kierujemy ofertę do menedżerów średniego i wyższego szczebla, nauczycieli oraz wszystkich, którzy zajmują się zawodowo prowadzeniem ludzi do wyznaczonego celu. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające predyspozycje do pracy w charakterze trenera i coacha, które planują wykonywanie tego zawodu w przyszłości. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie wykształcenia wyższego.

 


Atuty:

• Zdobycie formalnych kompetencji do wykonywania dwóch zawodów jednocześnie – trenera i coacha, w cenie jednych studiów.
• Niepowtarzalny rozwój osobisty podczas wyjazdowego treningu interpersonalnego wliczonego w cenę studiów – uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
• Odbycie superwizji trenerskiej wliczone w cenę studiów.
• Uzyskanie Certyfikatu poświadczającego zdobycie kompetencji na poziomie odpowiadającym, zgodnym z Europejskimi Ramami Kwalifikacji.
• Korzystanie z treści programowych, niezbędnych podczas ubiegania się o rekomendację PTP.
• Poznanie innowacyjnego i autorskiego warsztatu pracy trenera i coacha w zakresie szkoleń biznesowych oraz społecznych.
• Rozwój kreatywności poprzez udział w tworzeniu ćwiczeń i gier szkoleniowo - coachingowych.

Ramowy program:
Wyjazdowy trening interpersonalny

 

 

Podstawowe uwarunkowania pracy trenera/coacha
• Przegląd podejść teoretycznych dotyczących pracy trenera i coacha.
• Tożsamość trenera i coacha. Różnice i podobieństwa w pełnieniu ról zawodowych.
• Etyka zawodowa trenera i coacha.

 

Rozwój kluczowych kompetencji trenera/coacha
• Komunikacja interpersonalna
• Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
• Trening kreatywności
• Trening asertywności i stawiania granic

Warsztat pracy trenera/coacha
• Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody prowadzenia szkoleń
• Zarządzanie procesem grupowym
• Trudne sytuacje w pracy trenera
• Trener jako facylitator, mediator i negocjator
• „Narzędziownia” pracy coacha – modele i metody coachingowe
• Coach jako towarzysz zmiany – granice w relacji

Projektowanie szkoleń i sesji coachingowych
• Projektowanie programów szkoleniowych i scenariuszy zajęć
• Projektowanie sesji coachingowej

Sesja superwizyjna
• Etiudy szkoleniowe i coachingowe prowadzone przez uczestników pod superwizją

Forma zaliczenia:

• Opracowanie 16 godzinnego scenariusza szkolenia
• Przeprowadzenie 45 minutowego szkolenia, stanowiącego dowolnie wybrany fragment opracowanego
   scenariusza, pod superwizją
• Przeprowadzenie 50 minutowej sesji coachingowej pod superwizją

Liczba godzin: 240
Czas trwania studiów: 2 semestry

FORMULARZ ON-LINE

 

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki