Studia Podyplomowe 2019/2020

Studia Podyplomowe 2019/2020

 

STUDIA PODYPLOMOWE NA WZiI W MALBORKU

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI

2019/2020

 

Prosimy o zaznaczanie w pierwszej kolejności właściwego ośrodka (Malbork), następnie wybranie odpowiedniego kierunku z rozwijanej listy. 

 

CENNIK 2019/2020

PROGRAMY ZNIŻKOWE

 

STUDIA KOMPETENCYJNE DLA NAUCZYCIELI

 • Arteterapia i Profilaktyka Społeczna
 • Arteterapia i Terapia Pedagogiczna
 • Choreoterapia - Pedagogika Tańca
 • Coaching, Tutoring, Mentoring, E-Learning
 • Diagnoza Dziecka i Jego Rodziny
 • Emisja i Higiena Głosu
 • Integracja Sensoryczna
 • Mediacje Rówieśnicze i Szkolne
 • Neurodydaktyka
 • Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza z Pomocą Psychologiczną
 • Psychopedagogika i Pomoc Rodzinie
 • Wsparcie rozwoju dzieci i mlodzieży z zaburzeniami zachowania
 • Wspieranie Dzieci i Młodzieży Zdlnej i Utalentowanej

*zniżka obejmuje kandydatów, gdy z jednej placówki szkolnej studia na tym samym kierunku podejmie przynajmniej dwóch nauczycieli.


WYSOKOŚĆ WPISOWEGO ZALEŻY OD TERMINU ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ON-LINE

IM SZYBCIEJ TYM LEPIEJ

Termin        01.06. - 30.06   01.07 - 31.07    01.08 - 31.08    01.09 - 30.11   
Koszt 0 zł 100 zł 200 zł 300 zł

* Zniżki nie sumują się ze sobą. Ceny promocyjne łączą się z programami zniżkowymi.

** Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów i nie jest wliczane na poczet czesnego


Wymagane dokumenty:

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć w ciągu dwóch tygodni od daty wysłania formularza ON-LINE na studia podyplomowe WSG do Wydziału Zarządzania i Inżynierii w Malborku.

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej* na rachunek Uczelni:

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698

Santander Bank Polska
 z dopiskiem: SP – WPISOWE /nazwa kierunku studiów podyplomowych/

* wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów i nie jest wliczane się na poczet czesnego


Kontakt: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku 
tel. (55) 272-56-27

 

Aktualności

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki