Rekrutacja

Rekrutacja

 

Rekrutacja letnia 2017/2018

Informujemy, że zapisy w systemie Wirtualnej Rekrutacji zostaną uruchomione od 05 maja.

Do tego czasu zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Rekrutacji, którzy udzielą wszelkich informacji dotyczących rekrutacji letniej 2017/2018

zer0we wisowe - do 15 października 2017

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja letnia na rok akademicki 2017/2018

Każdy Kandydat na studia pierwszego oraz drugiego stopnia rejestruje się w „Wirtualnej Rekrutacji” - ISAPS. Następnie uiszcza opłatę rekrutacyjną w kwocie 90 zł. na konto Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055. Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczyna się proces kwalifikacji. Kandydat otrzymuje elektroniczną informację w systemie ISAPS o przyjęciu na studia a także o terminie podpisania umowy. Dostarczając w ciągu 7 dni komplet dokumentów, w celu podpisania umowy o naukę zachowuje aktualnie obowiązujące zniżki rekrutacyjne.

Informacje o terminie podpisania umowy o studia Kandydat otrzyma w systemie Wirtualnej Rekrutacji - ISAPS, po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów.

Zasady przyjęć na studia dla Kandydatów posiadających Kartę Polaka
Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą odbywać studia w WSG na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Kryteria kwalifikacji cudzoziemca na studia pobierz


OFERTA EDUKACYJNA


WIRTUALNA REKRUTACJA


 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia jest złożenie następujących dokumentów:

wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl. Kwestionariusz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia
świadectwo dojrzałości, odpis lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu (nie dotyczy II stopnia)
aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem)
kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu
orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy na kierunek fizjoterapia
potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 90 zł
potwierdzenie opłaty wpisowego 300 zł poza promocją (sprawdź szczegóły promocji)

Dodatkowo na studia drugiego stopnia należy złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym:

dyplom, odpis dyplomu lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu

Opłata rekrutacyjna i wpisowego płatna wyłącznie na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
47 1440 1215 0000 0000 0494 1055

 


CZESNE NA ROK AKADEMICKI 2017/2018


ZNIŻKI

Uczelnia proponuje rozbudowany system stypendialny oraz zniżki dla Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.
Kandydat ma możliwość obniżenia raty czesnego nawet do 100% - sprawdź szczegóły nawww.dlakandydata.wsg.byd.pl

zer0we wisowe - do 15 października 2017

Mamy dla Ciebie wyjątkową propozycję.

Rejestrując się w styczniu w Wirtualnej Rekrutacji uczestniczysz w programie "Im szybciej tym lepiej" , dzięki temu zyskasz 800 zł! Nie trać okazji - czas mija i korzyści ubywa. Jeśli w zimowym naborze wybierzesz WSG - Twoje zgłoszenie pozwoli Ci, już jako Studentowi, zebrać nagrody: zniżkę na wpisowe 300 zł, obniżyć czesne o 250 zł i zdobyć BON Edukacyjny o wartości 250 zł (zniżka na studia podyplomowe/ kursy/ szkolenia dla Ciebie lub Twoich bliskich).

Opłata wpisowego - 300zł

dokonanie Wirtualnej Rekrutacji oraz opłaty rekrutacyjnej
podpisanie umowy o naukę w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaproszenia na podpisanie umowy, wysłane na konto Wirtualnej Rekrutacji – ISAPS.

Po upływie 7 dni od daty otrzymania zaproszenia - opłata wpisowego wyniesie 50% stawki podstawowej (tj. 150 zł). W ciągu kolejnych 14 dni od daty otrzymania decyzji, wpisowe wynosi 300 zł.

 

TABLICA KORZYŚCI


OPŁATY

Studenci WSG mogą wybrać najbardziej korzystną opcję płatności - uwzględniającą indywidualne warunki finansowe i preferowane terminy opłat. Uczelnia zapewnia pełną kontrolę wydatków na naukę i umożliwia efektywne zarządzanie budżetem. Decyzja należy do Ciebie.

Czesne obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

Opłata rekrutacyjna - 90 zł
Opłata wpisowego - 300 zł

Elastyczny System Opłat

5 dogodnych form płatności: 1 lub 2 raty = mniejsza kwota czesnego
4, 10, lub 12 rat to dzięki rozłożeniu w czasie, mniejsze obciążenie finansowe
na studiach I i II stopnia stała wartość czesnego

Wydatki pod kontrolą:

unikalny numer w systemie ISAPS - wgląd w stan konta oraz szybkie i bezpieczne rozliczenia
czas na decyzję o sposobie finansowania nauki - do końca września
podgląd wzoru wypełnienia przekazu

 

OPŁATA REKRUTACYJNA  90 zł

OPŁATA WPISOWA 300 zł  *

 

*ZASADY:

dokonanie Wirtualnej Rekrutacji oraz opłaty rekrutacyjnej,
podpisanie umowy o studia w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaproszenia na podpisanie umowy, wysłane na konto Wirtualnej Rekrutacji – ISAPS.

               

Po upływie 7 dni od daty otrzymania zaproszenia - opłata wpisowa wyniesie 50% stawki podstawowej (tj. 150 zł). W ciągu kolejnych 14 dni od daty otrzymania decyzji, wpisowe wynosi 300 zł.

Mamy dla Ciebie wyjątkową propozycję.

Rejestrując się w grudniu w Wirtualnej Rekrutacji uczestniczysz w programie "Im szybciej tym lepiej" , dzięki temu zyskasz 1000 zł! Nie trać okazji - czas mija i korzyści ubywa. Jeśli w letnim naborze wybierzesz WSG - Twoje zgłoszenie pozwoli Ci, już jako Studentowi, zebrać nagrody: zniżkę na wpisowe 300 zł, obniżyć czesne o 350 zł i zdobyć BON Edukacyjny o wartości 350 zł (zniżka na studia podyplomowe/ kursy/ szkolenia dla Ciebie lub Twoich bliskich).

 

Regulamin programu "Im szybciej tym lepiej".

Szczegóły rekrutacji na www.rekrutacja.byd.pl


DODATKOWE INFORMACJE

Decyzja

Kandydat otrzymuje elektroniczną decyzję o przyjęciu na studia  w ciągu 3 dni od daty zarejestrowania przez pracownika rekrutacji wpływu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 90 zł na konto Uczelni. Decyzje te będą wysyłane drogą elektroniczną na konto kandydata w Wirtualnej Rekrutacji.

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji w formie podania do Rektora WSG.

W przypadku negatywnego postępowania kwalifikacyjnego lub rezygnacji, dokumenty należy odebrać w Biurze  Obsługi Studenta osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną.

Podpisanie umowy

Na podpisanie umowy Kandydat dostarcza potwierdzenie opłaty wpisowego w wysokości 300 zł (w przypadku braku zwolnienia z tej opłaty).

Uwaga

W chwili podpisania umowy Uczelnia musi posiadać komplet dokumentów Kandydata (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z późn. zmianami). W przeciwnym razie dokumenty Kandydata nie zostaną przekazane do Dziekanatu i tym samym nie uzyska on praw Studenta. 

Wzór pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Kandydata (pobierz)

Zaświadczenia

W celu otrzymania zaświadczenia (np. do ZUS) Kandydat proszony jest o telefoniczny lub/i e-mailowy kontakt z Biurem Rekrutacji w Malborku
Wysyłka zaświadczenia nastąpi w ciągu 2 dni (roboczych) od momentu złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Studenta  z zastrzeżeniem, że dokumenty zostały złożone wcześniej i dane kandydata znajdują się w bazie rekrutacyjnej.

Uwaga

 • po złożeniu dokumentów Kandydat może otrzymać zaświadczenie potwierdzające złożenie dokumentów wystawiane przez Biuro Rekrutacji,
 • po podpisaniu umowy Student może otrzymać zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na STUDIA wystawiane przez Biuro Rekrutacji.

 


WYŻSZY SEMESTR - ZASADY PRZYJĘĆ 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr studiów powinien złożyć w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

podanie do Rektora o przyjęcie na studia,
kwestionariusz osobowy: 

studia I stopnia 
studia II stopnia

 • ksero indeksu dotychczasowej uczelni – poświadczone za zgodność z oryginałem,
 • kartę przebiegu studiów z wykazem przedmiotów, liczbą godzin zajęć i przypisanych im punktów ECTS, poświadczonej przez macierzystą uczelnią,
 • zaświadczenie z uczelni macierzystej o liczbie zaliczonych semestrów,
 • aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu,
 • oryginał świadectwa dojrzałości, duplikat lub kserokopię - oryginał do wglądu (nie dotyczy studiów II stopnia),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub kserokopię - oryginał do wglądu (dotyczy studiów II stopnia),
 • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy na kierunek fizjoterapia;
 • dowód opłaty wpisowej w wysokości 350 zł wymagany przy podpisywaniu umowy o studia  (nr konta Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055).
Aktualności

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki