Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa

 

Cel:                                                                                                                                                                                                                           Poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz płac, podatków i kontroli wewnętrznej w państwowych i samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.

Adresaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Studium adresowane jest do osób pełniących funkcje głównych księgowych, skarbników i pracowników działów finansowo - księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach. Ponadto do udziału w Studium zapraszamy osoby przygotowujące się do pełnienia obowiązków audytora wewnętrznego, stosownie do ustawy o finansach publicznych.

Ramowy program:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. 1. Formy organizacyjne i zasady gospodarki finansowej jednostek finansów publicznych

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych

3. Sprawozdawczość budżetowa i inwentaryzacja

4. Wycena majątku publicznego

5. Organizacja rachunkowości budżetowej

6. Ewidencja składników majątkowych, ewidencja funduszy

7. Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego

8. Kontrola wewnętrzna i audyt

9. Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

10. Rachunkowość zarządcza i analiza finansowa

11. Systemy informatyczne rachunkowości budżetowej

Forma zaliczenia:

- Test z wybrabych zagadnień programowych

- Praca dyplomowa

Liczba godzin: 200                                                                                                                                                                                                             Czas trwania studium: 2 semestry

Formularz On-Line
Aktualności

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki