Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne

Oferta zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel studiów i zdobywane uprawnienia:
Główne cele i zadania studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego dotyczą uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych i psychologicznych. Studia te przygotowują do nauczania w ramach zróżnicowanych form i rozwiązań organizacyjno - metodycznych.

Adresaci studiów:
Absolwenci studiów I lub II stopnia, czy jednolitych studiów magisterskich, zatrudnieni, bądź planującym podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz itp.)

Ramowy program studiów:

 •  
 • 1. Podstawy wiedzy pedagogicznej
  2. Psychologia dla nauczycieli
  3. Nauczyciel jako wychowawca
  4. Szkoła i nauczyciel w społeczeństwie i kulturze
  5. Wspomaganie rozwoju dziecka / ucznia
  6. Wychowawcze kompetencje nauczyciela – II etap edukacyjny
  7. Wychowawcze kompetencje nauczyciela – III etap edukacyjny
  8. Wychowawcze kompetencje nauczyciela – IV etap edukacyjny
  9. praktyka pedagogiczna
  1. Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami dydaktyki specjalnej
  2. Metodyka organizacji pracy zespołowej i uczenia się w zespole
  3. Dydaktyka całożyciowego uczenia się
  4. Projektowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego
  5. praktyka dydaktyczno-metodyczna
  1. Specyfika przedmiotu w programie szkolnym
  2. Dydaktyka przedmiotu – modele i metody uczenia

Forma zaliczenia:

 • Zaliczenie z oceną wybranych przedmiotów
 • Praca dyplomowa
 • Obrona pracy - egzamin dyplomowy

Liczba godzin: 320 godzin zajęć i 150 godzin praktyk

Czas trwania studiów: 3 semestry

Aktualności

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki