Matematyka dla nauczycieli

Matematyka dla nauczycieli

Matematyka dla nauczycieli

Cel studiów

Studia Podyplomowe Matematyka dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. matematyki. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu przez nauczycieli pracujących już w szkołach i mających wstępne przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu matematyka. Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania matematyki na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę matematyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu.

Adresaci

Studia podyplomowe Matematyka dla nauczycieli są przeznaczone dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Słuchacze tych studiów powinni mieć kwalifikacje pedagogiczne do nauczania jednego przedmiotu, którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - matematyki. Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Uzyskiwane uprawnienia

Słuchacz, który ukończy studia podyplomowe Matematyka dla Nauczycieli uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Ramowy program

 1. Podstawy matematyki
 2. Analiza matematyczna
 3. Algebra i geometria
 4. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 5. Elementy matematyki współczesnej
 6. Zastosowanie matematyki
 7. Dydaktyka matematyki
 8. Przygotowanie uczniów do egzaminów z matematyki
 9. Informatyczne wspomaganie procesu dydaktycznego
 10. Seminarium dyplomowe
 11. Praktyka zawodowa

Forma zaliczenia

 • Praca dyplomowa
 • Test z wybranych zagadnień
 • Praktyki

Ilość godzin

420 (w tym 60 godz. praktyk zawodowych)

 

 

Aktualności

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki