Ekonomia, podstawy przedsiębiorczości z elementami e-comerce

Ekonomia, podstawy przedsiębiorczości z elementami e-comerce

Ekonomia, podstawy przedsiębiorczości z elementami e-comerce

Cel

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia, dlatego możliwość nauczania drugiego przedmiotu jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Dodatkowym atutem jest zdobycie  praktycznej wiedzy z obszaru marketingu internetowego oraz handlu elektronicznego (e-commerce)

Adresaci

Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Podstawy przedsiębiorczości" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Studia podyplomowe skierowane są również do osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą związaną z e-rynkiem.

Ramowy program studiów

 • Cash Flow – warsztaty
 • Etyka w biznesie
 • Gra w przedsiębiorstwo
 • Instytucje finansowe gospodarki rynkowej
 • Integracja gospodarcza ze światem
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metodyka przedmiotowa
 • Mikroekonomiczna aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
 • Otoczenie przedsiębiorstwa z elementami makroekonomii
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Podstawy marketingu
 • Podstawy prawa
 • Podstawy rachunkowości i analizy finansowej w przedsiębiorstwie
 • Pozyskiwanie środków na własną działalność gospodarczą
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka
 • Rynek e-commerce w Polsce i na świecie
 • Rynek pracy i prawa nim rządzące
 • Rynkowy mechanizm funkcjonowania gospodarki
 • Społeczne podstawy przedsiębiorczości
 • Sztuka negocjacji
 • Sztuka prezentacji i autoprezentacji
 • Trening asertywności
 • Warsztaty młodego przedsiębiorcy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Forma zaliczenia

 • Praca dyplomowa
 • Egzamin końcowy

Czas trwania studiów

 3 semestry (330 godzin)

Aktualności

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki