ABC Rachunkowości III sprawozdawczość finansowa

ABC Rachunkowości III sprawozdawczość finansowa

Program:

·         Sporządzenie, zatwierdzenie, badanie sprawozdania finansowego po dniu bilansowym – obowiązki sprawozdawcze jednostki gospodarczej

·         Zasady sprawozdawczości finansowej

·         Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy

·         Ujęcie i prezentacja obcych środków trwałych w sprawozdaniu finansowym – leasing, najem, dzierżawa

·         Odpisy aktualizujące a wycena ostrożna

·         Należności zagrożone w prawie bilansowym i podatkowym

·         Rachunek zysków i strat – segmenty kosztów i przychodów, zmiana stanu produktów

·         Rachunek przepływów pieniężnych

·         Informacja dodatkowa jako opisowa część sprawozdania finansowego, polityka rachunkowości, uproszczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw

·         Wynik finansowy a dochód podatkowy – podatek odroczony

·         Zestawienie zmian w kapitale własnym

·         Sporządzenia sprawozdania finansowego – przykład empiryczny

Cele:
Przekazanie wiedzy z zakresu sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień bilansowy. Przekazanie umiejętności „czytania” sprawozdania finansowego. 

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy;
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 50,
- tryb weekendowy/ wieczorowy,
- miejsce: Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku

Koszt:
- 1300 zł,
- zniżka 10% dla studenta/absolwenta WSG.

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem "Opłata za kurs ABC Rachunkowości III  - Malbork"

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki